Login   Portal   Chat    Forum    Register    Search    FAQ

Forum » Môn Học » Tài Chính - Tiền Tệ
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 Post Posted: Sat Apr 04, 2009 12:25 am 
Offline

Joined: Sun May 25, 2008 8:11 am
Posts: 640
---------
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCKHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
TỔ BỘ MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
1. TÊN HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

2. SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH: 03 ĐVHT

3. TRÌNH ĐỘ: SV năm thứ 2 ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kinh tế

4. PHÂN BỐ THỜI GIAN: Số giờ lý thuyết và bài tập trên lớp 45 tiết

5. ĐIỀU KIỆN

* Kinh tế vĩ mô.
* Kinh tế vi mô.

6. MÔ TẢ VẮN TẮT HỌC PHẦN

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt động thị trường tài chính.

7. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

Chuẩn bị cho giờ học trên lớp: đọc giáo trình, bài đọc thêm, và chuẩn bị một số tư liệu khác theo hướng dẫn của giáo viên

Dự giờ giảng lý thuyết trên lớp.

Tham gia thảo luận, làm các bài kiểm tra.

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP

8.1. Tài liệu bắt buộc
Giáo trình Nhập Môn Tài chính – Tiền tệ, chủ biên P GS.TS. Sử Đình Thành và TS Vũ Thị Minh Hằng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2006.

8.2. Tài liệu tham khảo

* Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, 2005.
* Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, PGS.TS. Lê văn Tư, NXB TK, 2001.
* Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Frederic S.Mishkin, NXB KHKT, năm 1994.
* The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Frederic S.Mishkin, 2004.
* Tạp chí Tài chính.
* Tạp chí Ngân hàng.
* Tạp chí Phát triển Kinh tế.

9. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

* Kiểm tra hết học phần 70%
* Kiểm tra quá trình: gồm các phần tự học và học trên lớp 30%

10. THANG ĐIỂM: 10

11. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

Qua học phần, sinh viên hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

12. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (8 tiết)

* Tiền đề ra đời và phát triển tài chính
* Bản chất của tài chính

2.1. Nguồn tài chính
2.2. Bản chất tài chính

* Chức năng của tài chính

3.1. Huy động nguồn lực tài chính
3.2. Phân bổ nguồn lực tài chính
3.3. Kiểm tra tài chính

4. Hệ thống tài chính

4.1. Khái niệm và cơ cấu hệ thống tài chính
4.2. Đặc trưng các khâu tài chính

Chương 2: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ(8 tiết)

1. Lịch sử ra đời và phát triển tiền tệ
2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
2.1. Bản chất
2.2 Chức năng
3. Cung cầu tiền tệ
3.1. Cầu tiền tệ
3.2. Cung tiền tệ

4. Lạm phát

Chương 3: TÀI CHÍNH CÔNG (8 tiết )

A. Lý luận cơ bản về tài chính công

1. Sự ra đời và phát triển tài chính công
1.1. Tài chính công cổ điển
1.2. Tài chính công hiện đại
2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công
2.1. Khái niệm
2.2. Đặc điểm
2.3. Vai trò
3. Vai trò tài chính công

B. Ngân sách nhà nước

1. Khái niệm và đặc điểm NSNN
2. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
3. Cân đối thu- chi NSNN
4. Thu NSNN
5. Chi NSNN

C. Hệ thống các quỹ tài chính khác của nhà nước

1. Sự tồn tại khách quan các qũy tài chính của nhà nước
2. Hệ thống các quỹ tài chính của nhà nước

2.1. Quỹ dự trữ quốc gia
2.2. Bảo hiểm xã hội
2.3. Quỹ bảo hiểm y tế
2.4. Các quỹ hỗ trợ tài chính khác của nhà nước

Chương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (6 tiết)

1. Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp

1.1. Doanh nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp
1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.3. Vai trò
2. Cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp

2.1. Khái niệm và nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
2.2. Cấu trúc về vốn tài sản kinh doanh
2.2.1. Tài sản cố định
2.2.2. Tài sản lưu động
2.2.3. Đầu tư tài chính
2.3. Cấu trúc về nguồn vốn tài trợ hoạt động
3. Thu nhập và phân phối lợi nhuận
3.1. Thu nhập
3.2. Phân phối lợi nhuậnChương 5: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN (6 tiết )

1. Khái niệm , đặc điểm và phân loại định chế tài chính trung gian
2. Vai trò của các định chế tài chính trung gian
3. Đặc điểm cơ bản của một số định chế tài chính trung gian
4. Lãi suất
4.1 Khái niệm và một số loại lãi suất
4.2 các nhân tố quyết định lãi suất

Chương 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ( 9 tiết )

1. Sự ra đời và phát triển thị trường tài chính
2. Khái niệm và phân loại thị trường tài chính
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại
3. Thị trường tiền tệ
3.1. Khái niệm và phân loại
3.2. Các công cụ
3.3. Các chủ thể
3.4. Các nghiệp vụ cơ bản
4. Thị trường vốn
4.1. Khái niệm và cơ cấu
4.2. Thị trường chứng khoán
5. Vai trò của thị trường tài chính


THÂN
KIEUTRANG


Top 
 Profile E-mail  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Forum » Môn Học » Tài Chính - Tiền Tệ


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

 
 

 
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron