Login   Portal   Chat    Forum    Register    Search    FAQ

Forum » Môn Học » Nhập môn Quản Trị Học
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: [QUẢN TRỊ HỌC] ĐỀ THI THAM KHẢO
 Post Posted: Thu Jun 18, 2009 4:22 pm 
Offline

Joined: Sun May 25, 2008 8:11 am
Posts: 640
---------
QUẢN TRỊ HỌC-ĐỀ THI THAM KHẢO

HY VỌNG SẼ GIÚP CHO ANH/CHỊ TRONG CÁC KỲ THI LẦN 2-3


Đề thi :số 1
Môn : quản trị học
Câu 1:
Bằng những kiến thức đã học ,anh (chị) hãy chứng tỏ rằng trong nền kinh tế thị trường ,vấn đè sống còn của doanh nghiệp fụ thuộc vào hiệu quả của công tác tổ chức và quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp ?Lấy 1 ví dụ thực tế để minh họa
Câu 2:
Những nguyên nhân nào thúc đẩy các nhà quản trị fải sử dụng các fương fáp hướng ra bên ngoài trong quá trình quản trị kinh doanh cua doanh nghiệp ? Hãy so sánh fương fáp hướng ra bên ngoài với fương fáp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp?
Câu3:
Tại sao cơ cấu tổ chức lại có vai trò rất quan trọng đối với 1 tổ chức kinh doanh ?giải thích rõ trong nền kinh tế thị trường ,cơ cấu hệ thống mở lại tỏ ra thích hợp với các tổ chức kinh doanh hơn là các cơ cấu tổ chức kiểu truyền thống ?Cơ cấu tổ chức hiện nay của tổng công ty BCVT Việt Nam thuộc loại cơ cấu nào nói trên?


Đề thi số 2
Câu 1:
Hãy giải thích rõ tại sao các hoạt động kinh doanh ngày nay cần fải được tổ chức quản trị ?Theo anh chị ,các chức năng quản trị kinh doanh có liên quan như thế nào đến cơ cấu bộ máy tổ chức QTKD?
Câu2:
Tại sao các nhà quản trị kinh doanh ngày nay cần fải nâng cao kỹ năng và hiểu biết về môi trường kinh doanh theo anh chị trong các yếu tố thuộc môi trương kinh doanh yếu tố nào quan trọng nhất?Tại sao?Lấy 1 ví dụ minh họa cụ thể
Câu 3:
Anh chị hiểu thế nào về bản chất của quá trình kiểm tra ?theo anh chị các nhà quản trị cần fải làm ntn để kiểm tra có hiệu quả?Đề số 3:
Câu1 :
Giải thích mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nền kinh tế?Tại sao trong nền kinh tế hiện đại ,các doanh nghiệp luôn fải fụ thuộc lẫn nhau đồng thời fải cạnh tranh lẫn nhau ?Nắm vững các đặc điểm của doanh nghiệpcó tác dụng gì cho việc tổ chức quản trị doanh nghiệp?
Câu2:
Anh chị hãy giải thích tại sao nói rằng chức năng hoạch định là 1 chức năng chủ yếu nhất và bao trùm lên toàn bộcác chức năng khác của QTKD?Để có thể tiến hành hoạch định có hiệu quả cần fải chú trọng những vấn đề gì ?Tại sao?
Câu3:
Anh chị hiểu ntn là công tác tổ chức và cơ cấu bộ máy tổ chức và mối liên hệ giữa 2 vấn đề này ?Theo anh chị khi nào cơ cấu tổ chức quản trị theo trực tuyến hoặc chức năng fù hợp với 1 đơn vị sản xuất kinh doanh ,hãy lấy 1 ví dụ thực tế để minh họa?


Đề số 4:

Câu1:
Các tư tưởng quản trị kinh doanh từ cổ điển đến hiện đại tập trung đề cập đến những vấn đề gì?Theo anh chị công tác tổ chức quản trị doanh nghiệp hiện nay đã kế thừa những tư tưởng đó ntn?Lấy ví dụ minh họa?
Câu2:
Hãy giải thích rõ mối liên hệ giữa thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh ?Theo anh chị ,để quyết định đưa ra được chính xác ,kịp thời và có hiệu quả ,các nhà quản trị kinh doanh cần fải chú trọng đến những vấn đề gì?
Câu3:
Hãy so sánh các fương fáp tác động lên con người trong hệ thống các fương fáp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp .theo anh chị ,xu hướng chung ngày nay các nhà quản trị thường áp dụng fương fáp nào để tác động đến con người?TẠi sao?


Top 
 Profile E-mail  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Forum » Môn Học » Nhập môn Quản Trị Học


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

 
 

 
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron